Sørger for riktig håndtering av elektronisk avfall

Elbutikken AS tilbyr hjemlevering av produkter og tar også med seg det du måtte ha av elektronisk avfall. Med en elektrisk tralle går leveringa av de større varene lettere enn aldri før.

Geir Hansen er ofte ute hos kunder og leverer varer de har bestilt i Elbutikken. De største varene, som kjøleskap, vaskemaskin eller TV er ikke like enkelt å frakte i en vanlig personbil. Geir har også en elektrisk tralle med seg, som gjør arbeidet med å levere varene enklere. Tralla brukes til å frakte vare opp og ned trapper.
– Med den elektriske tralla trenger vi ikke være to mann som leverer varer. I tillegg sparer den oss for de tyngste løftene, forteller Geir.

Enklere for kunden

Har du en radio, TV, batterier eller annet elektronisk avfall som ønsker å kvitte deg med, kan Geir ta det med seg. Vel tilbake på Elbutikken AS sørger han og kollegaene for at avfallet blir håndtert riktig, sortert og levert til Avfallsservice AS på Galsomelen.
– Vi kan også ta med oss elektronisk avfall, hvis man har for eksempel en TV, et kjøleskap eller en vaskemaskin, som ikke er like lett å frakte i en vanlig personbil. Det gjør det mye enklere for kunden, sier Henry Johansen, daglig leder og eier av Elbutikken AS.

ELEKTRISK TRALLE: Geir Hansen i Elbutikken AS bruker en elektrisk tralle når han er ute og leverer varer til kundene.

Viktigheten av å håndtere elektronisk avfall kan ikke understrekes nok. Elektronisk utstyr inneholder stoffer som på ingen måte bør dumpes i naturen.
– Fra Galsomelen blir avfallet hentet av selskap som tar seg av det videre, slik at avfallet ikke blir liggende i naturen. Elektronisk avfall, spesielt TV-er og hvitevarer, inneholder stoffer som skal tas vare på. Ved å levere inn avfall bidrar man som forbruker til å unngå mer forurensing, forteller Henry.

Tar i mot batterier

– Det er også mulig å komme innom butikken vår med det man har av elektronisk avfall, enten det er stort eller smått. Vi kan blant annet ta imot batterier, som vi leverer på Galsomelen. Men det aller viktigste er at batteriene ikke går i restavfall, forteller Henry.

MILJØ: Geir Hansen og kollegaene i Elbutikken AS er opptatt av miljøet og tar i mot batterier.

Det er viktig med riktig håndtering av batterier. 9 volts batterier skal teipes over, fordi de har to poler på samme ende av batteriet. Da er det ingen fare for at polene på batteriet kommer i kontakt med hverandre. Hvis batterier håndteres feil, kan det i verste fall begynne å brenne. Men ved riktig håndtering av brukte batterier, kan vi redusere skadene på både natur, dyr og mennesker. 

Elbutikken AS kjører ut varer og henter elektronisk avfall mandag-onsdag + fredag 09-16 og torsdag 10-17.

Share